Blog pagina 5 - articole Birouri Cadastru

Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu urmatoarele modificari: 1.La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea urmator

HOTARARE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1 (1)Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agen

Administrarea teritoriala

Administrarea teritoriala este modul in care regulile terenului sunt aplicate si facute operationale. Administrarea terenurilor, atat formala cat si informala, are un numar extensiv de sisteme si procese de controlat. Procesul administrarii terenurilor includ transferul de drepturi  de la o parte la alta prin vanzari, inchiriere, arenda, donatie sau mostenire. De asemenea administrarea terito

Pagina