Blog pagina 2 - articole Birouri Cadastru

Cadastru teren

  Cand vorbim de terenuri, de orice fel, indiferent de destinatie, provenienta publica sau privata, facem referire la fondul funciar. Astfel, cunoasterea si planificarea modului de utilizare al terenurilor (al fondului funciar) se realizeaza numai in baza unui cadastru general. Asadar, terenurile se clasifica in cinci grupe de terenuri in functie de necesitatile provenite de la un cadast

Cadastru si intabulare

  Cadastrul reprezinta evidenta tehnica, juridica si economica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Esentele reprezentative ale cadastrului sunt imobilul si proprietarul. Dezvoltand cele trei tipuri de evidenta: evidenta tehnica se realizeaza prin interemdiul desenul si a reprezentarii, pe baza masuratorilor a pozitiei configuratiei si a marimii parcelelor si constructiilor.

Cartea funciara

Cartea funciara este un registru public care include date reale si legale despre proprietatile si indivizii dintr-o anumita zona. Cartea funciara si munca din cadastru pot fi realizate de experti autorizati, sub supravegherea stricta a Agentiei Nationale de Cadastru si Inregistrare Funciara. Cartea Funciara dovedeste existenta terenurilor si proprietatilor persoanelor care detin terenuri. Cartea

Cadastrele de specialitate

Cadastrele de specialitate sunt subordonate, sau mai exact, sunt subcategorii, pentru evidenta si inventarierea sistematica din punct de vedere economic si tehnic pentru bunurile imobiliare specifice anumitor domenii de actividate, avand ca scop folosirea rationala a acestora. Cadastrul agricol Are ca obiect de activitate evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe catego

Cadastrul de la inceputuri

Partea I sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor, cuprinde: a) numarul de ordine ce reprezinta un indicativ pentru teren A.1 si unul pentru fiecare constructie incepând cu A.1.1 si cel cadastral al imobilului ( numar intreg de la 1 la infinit, unic pentru fiecare imobil) b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si

Pagina