Cadastru dex

Cadastru dex  Cadastru dex inseamna, asa cum este regasit si in dex, totalitatea lucrarilor tehnice pentru stabilirea precisa a suprafetelor funciare, cu toate caracteristicile.

  Vom incerca clarificarea termenilor pentru a putea intelege legislatia din spatele unui imobil cu tot ceea ce cuprinde el (constructie sau nu) in vederea cumpararii, vanzarii, utilizarii acestuia.

  Tot ce trebuie sa stiti despre cadastru - cadastru dex

Cadastrul este mijlocul prin care se realizeaza evidentierea si inventarierea tuturor imobilelor (care inseamna teren cu sau fara constructie). Partile componente ale cadastrului sunt dupa cum urmeaza: componenta tehnica, economica si juridica, acestea putand sa se completeze reciproc si prin care se realizeaza efectuarea tuturor operatiunilor necesare pentru finalizarea documentatiilor cadastrale. In baza acesetei documentatii, pentru fiecare imobil se va atribui un numar cadastral unic. Aceste documentatii stau la baza inscrierii in cartea funciara si a faptelor juridice ce fac referire la: imobile care necesita documentatie pentru prima inscriere, imobile care necesita documentatie pentru dezlipire sau alipire, imobile care necesita documentatie pentru desfintarea sau inscrierea unei constructii si imobile care necesita documentatie pentru modificarea suprafetei sau limitelor.

Intabularea este un procedeu prin care se realizeaza inscrierea imobilului respectiv prin care se constituie, de la data inregistrarii cererii, transferarea, constituirea, modificarea sau incetarea unui drept real imobiliar in cartea funciara.

Cartea funciara este registrul public unde se realizeaza evidentierea datelor referitoare la imobile. Aici se pot crea sau pot inceta drepturile reale asupra imobilelor. Cartea funciara trebuie sa existe pentru fiecare imobil, in mod deosebit atunci cand se doreste vanzarea imobilului. Asadar, cartea funciara se constituie in baza unei documentatii cadastrale si a actelor de proprietate. Cartea funciara, sau pe scurt, CF-ul, contine 3 parti: Prima parte, la randul ei, cuprinde: numarul cadastral al imobilului, suprafata de teren din actele de proprietate, adresa imobilului si suprafetele rezultate din masuratori. A doua parte cuprinde: numele si prenumele proprietarului sau al proprietarilor si modalitatile de dobandire sau transmitere a proprietatii, modul de detinere a acesteia (exclusiv sau indiviziune). Partea a treia, si ultima, cuprinde sarcinile (privilegii sau ipoteci), drepturile (uzufruct, uz, habitatie, superficie sau servituti) si drepturile personale referitoare la drepturi reale.

Schita reprezinta documentul grafic ce se intocmeste la o scara anume si care contine desenul grafic, pozitionarea si identificarea imobilului, constructiile si vecinatatile din jurul imobilului.

Planul este o reprezentare grafica conventionala a unei suprafete de teran, proiectate pe un plan orizontal la o scare mare – doar suprafata imobilului in discutie – pentru care se ofera mult mai multe informatii cuprinzatoare legate de pozitionare, vecini, suprafata, lungimi, axe, numar, constructie (daca are), parcelarea, etc.

Parcela reprezinta suprafata de teren dintr-o unitate administrativ – teritoriala pe un amplasament stabilit, care are o singura categorie de utilizare si cu un singur proprietar sau cu mai multi proprietari.

Parcelarea reprezinta impartirea suprafetelor mari de teren si determinarea concreta si clara a dimensiunilor suprafetelor obtinute si a delimitarii.

Planul topografic este reprezentarea conventionala in plan pe hartie sau digitala a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta.

Planul cadastral de baza este planul realizat pentru cadastrul general pe care sunt redate pozitia si numerele cadastrale ale imobilelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.