Legislatie - articole Birouri Cadastru

Dispozitii tranzitorii in legea cadastrului si publicitatii imobiliare

Art. 58. - (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afecta

Stingerea dreptului de proprietate – art.562 Noul Cod Civil

se bucura in noul Cod civil (art.562) de o reglementare aparte, care, desigur, are in vedere proprietatea privata.   7.1 Pieirea bunului O prima precizare care tine de esenta dreptului de proprietate si priveste stingerea acestui drept se refera la pieirea bunului, deci a obiectului dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate nu se pierde prin neuz, acesta fiind imprescriptibil. Cu to

Dobandirea dreptului de proprietate

                    Art. 557 Noul Cod civil prevede urmatoarele: (1)     Dreptul de proprietate se poate dobandi, in conditiile legii, prin conventie, moştenire legala sau testamentara, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de buna credinta in cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum

Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

Lege nr. 7/1996 din 13/03/1996 Versiune actualizata la data de 20/11/2004 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare ___________ Text actualizat pana la data de 20.11.2004 avandu-se in vedere urmatoarele acte: - O.U.G. nr. 70/2001 - Legea nr. 78/2002 - O.U.G. nr. 41/2004 - Legea nr. 499/2004. - A se vedea si O.U.G. nr. 291/2000 care prin art. 10, pct. 2 induce modificari in prezentul

Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu urmatoarele modificari: 1.La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea urmator

Pagina