Legislatie pagina 2

Legislatie pagina 2 - articole Birouri Cadastru

HOTARARE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1 (1)Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agen

Pagina