Elemente de cadastru

Elemente de cadastru - articole Birouri Cadastru

Cartea funciara

Cartea funciara este un registru public care include date reale si legale despre proprietatile si indivizii dintr-o anumita zona. Cartea funciara si munca din cadastru pot fi realizate de experti autorizati, sub supravegherea stricta a Agentiei Nationale de Cadastru si Inregistrare Funciara. Cartea Funciara dovedeste existenta terenurilor si proprietatilor persoanelor care detin terenuri. Cartea

Cadastrele de specialitate

Cadastrele de specialitate sunt subordonate, sau mai exact, sunt subcategorii, pentru evidenta si inventarierea sistematica din punct de vedere economic si tehnic pentru bunurile imobiliare specifice anumitor domenii de actividate, avand ca scop folosirea rationala a acestora. Cadastrul agricol Are ca obiect de activitate evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe catego

Unitati teritoriale cadastrale

Terenurile intravilane si extravilane se impart la randul lor in mai multe unitati teritoriale cadastrale. Sectorul cadastral este o diviziune cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri,etc.)care nu sufera modificari curente. Sectorul cadastral grupeaza mai multe bunuri imobile sau corpuri de propietate alipite. Denumire

Planuri si harti cadastrale

Inainte de debutarea lucrarilor de cadastru general, OJCGC este obligat sa faca analiza si pregatirea intregii documentatii topografice si cadastrale existente pe unitatea administrativ teritoriala. Criteriile de baza pentru analizarea continutului planurilor si hartilor cadastrale existente in vederea utilizarii lor la introducerea si intretinerea cadastrului general intr-un teritoriu administra