Cartea funciara

Cartea funciara

1_04Cartea funciara este un registru public care include date reale si legale despre proprietatile si indivizii dintr-o anumita zona. Cartea funciara si munca din cadastru pot fi realizate de experti autorizati, sub supravegherea stricta a Agentiei Nationale de Cadastru si Inregistrare Funciara.

Cartea Funciara dovedeste existenta terenurilor si proprietatilor persoanelor care detin terenuri.

Cartea funciara dovedeste existenta dreptului real inscris, in folosul persoanei care a dobandit sau constituit cu buna-credinta un drept real imobiliar, cat timp nu se dovedeste contrariul. Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin carte funciara si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil. in cartea funciara se mai inscriu, sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil.

Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare. Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.

Pentru fiecare imobil se deschide o singura carte funciara. Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti:

A. Partea I  sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor + anexa I la foaia de avere a cartii funciare cuprinzând planul imobilului

B. Partea a II-a sau foaia de proprietate (B), referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate.

C. Partea a III-a sau foaia de sarcini (C), referitoare la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini.

Partea I sau foaia de avere (A) referitoare la descrierea imobilelor, cuprinde:

a) numarul de ordine ce reprezinta un indicativ pentru teren A.1 si unul pentru fiecare constructie incepând cu A.1.1 si cel cadastral al imobilului ( numar intreg de la 1 la infinit, unic pentru fiecare imobil)

b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si dupa caz, constructiile.

c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I;

Partea a II-a sau foaia de proprietate (B), referitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale cuprinde:

a) numele proprietarului;

 

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;

c) stramutarile proprietatii;

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietatii publice;

e) servitutile constituite in folosul imobilului;

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;

g) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;

h) obligatii de a nu face; interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;

i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;

j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute;

Partea a III-a sau foaia de sarcini (C), referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini, cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;

c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte

In cartile funciare din Romania pot fi identificate unele repoarte judiciare, drepturi personale, interdictii si pachete de legi care au legatura cu bunurile inamovibil.