Stingerea dreptului de proprietate – art.562 Noul Cod Civil

Stingerea dreptului de proprietate – art.562 Noul Cod Civil

se bucura in noul Cod civil (art.562) de o reglementare aparte, care, desigur, are in vedere proprietatea privata.

 

7.1 Pieirea bunului

O prima precizare care tine de esenta dreptului de proprietate si priveste stingerea acestui drept se refera la pieirea bunului, deci a obiectului dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate nu se pierde prin neuz, acesta fiind imprescriptibil. Cu toate acestea, dreptul de proprietate poate fi dobandit de alta persoana in conditiile determinate de lege.

 

7.2 abandonarea unui bun mobil de catre proprietarul sau reprezinta un mod de stingere a dreptului de proprietate. Cat priveste insa un bun imobil, renuntarea la dreptul de proprietate se face numai prin declaratie autentica, daca acesta este inscris in Cartea funciara.

Momentul stingerii dreptului de proprietate asupra bunului mobil este momentul abandonarii acestuia, iar pentru bunul imobil este momentul inscrierii in Cartea funciara a declaratiei de renuntare.

 

7.3  Exproprierea ca mod de stingere a dreptului de proprietate privata (alin 3 art.562 Noul Cod Civil) nu este prevazuta in noul Cod civil in termeni directi, ci gasim numai reglementarea conditiilor in care se poate face.

De fapt, exproprierea pentru cauza de utilitate publica este prevazuta de Constitutia Romaniei la art.44 alin.3, tot in mod indirect, ca exceptie de la prevederea constitutionala privind garantarea si ocrotirea proprietatii private, si anume: „Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire."

sediul materiei acestei operatiuni juridice complexe, pe langa prevederile constitutionale, se gaseste in vechiul Cod civil (art.981) si in Noul Cod Civil (art.562 alin. 3), in Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si in H.G. nr. 583 din 31 august 1994, de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea procedurilor prealabile in vederea declararii utilitatii pentru lucrari de interes national sau de interes local. toate aceste reglementari constituie dreptul comun in materia exproprierii.

 

7.4 Confiscarea

Este o sanctiune cu caracter exceptional ce infrange inviolabilitatea dreptului de proprietate privata si, pe cale de consecinta, nu poate fi consacrata decat in reglementarile constitutionale.

Ca sanctiune, confiscarea este reglementata in legislatia penala si in legislatia contraventionala care statueaza conditiile in care se poate dispune confiscarea bunurilor folosite sau destinate savarsirii infractiunilor sau contraventiilor ori care sunt rezultatul unor asemenea fapte. Credem ca reglementarea constitutionala de la art. 44 alin. 9, pentru a pune in evidenta caracterul exceptional al confiscarii, prin care titularul dreptului poate fi lipsit de proprietatea asupra bunului sau, contine dispozitia potrivit careia averea dobandita licit nu poate fi confiscata iar caracterul licit al dobandirii este prezumat (alin.8).

Noul Cod civil, la alin.4 al art.562, reglementeaza acest mod de stingere a dreptului de proprietate printr-o negatie, ignorand, astfel, reguli de tehnica legislativa: „Nu pot fi supuse confiscarii decat bunurile destinate sau folosite pentru savarsirea unor infractiuni ori contraventii sau cele rezultate din acestea".