Dobandirea dreptului de proprietate

Dobandirea dreptului de proprietate

                    Art. 557 Noul Cod civil prevede urmatoarele:

(1)     Dreptul de proprietate se poate dobandi, in conditiile legii, prin conventie, moştenire legala sau testamentara, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de buna credinta in cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum şi prin hotarare judecatoreasca, atunci cand ea este translativa de proprietate prin ea insaşi.

(2)     in cazurile prevazute de lege, proprietatea se poate dobandi prin efectul unui act administrativ.

(3)     Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobandire a dreptului de proprietate.

(4)     Cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege, in cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobandeşte prin inscriere in cartea funciara, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 888 Noul cod civil.

Dupa cum se observa, la modurile prevazute de vechiul Cod civil s-au mai adaugat in noul Cod civil hotararea judecatoreasca şi actul administrativ (art.557 alin. 1 şi alin. 2).

Remarcam faptul ca aceasta noua reglementare a fost preluata din doctrina, care, in mod constant, a considerat ca hotararea judecatoreasca este un mod de dobandire a dreptului de proprietate, chiar in lipsa unei prevederi exprese din Codul civil, atunci cand aceasta este constitutiva sau translativa de proprietate (art.888 Noul Cod Civil).

tot asemenea, inscrierea in cartea funciara, cu respectarea dispozitiilor legale, a bunurilor imobile este un mod de dobandire a dreptului de proprietate, ceea ce corespunde efectului constitutiv al intabularii – reglementare noua – alin.(4) al art.557 Noul Cod Civil. 

Cat priveşte dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, credem ca se cuvine sa punem in evidenta faptul ca uzucapiunea imobiliara are o reglementare complet noua in noul Cod civil.

Uzucapiunea imobiliara cunoaşte doua forme: uzucapiunea extratabulara (art.930 Noul cod civil) şi uzucapiunea tabulara (art.931Noul cod civil).

Uzucapiunea extratabulara are in vedere dobandirea dreptului de proprietate sau a unor dezmembraminte ale acestuia in folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani: daca proprietarul inscris in Cartea funciara a decedat ori, dupa caz, şi-a incetat existenta; daca a fost inscrisa in Cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate; daca imobilul nu era inscris in Cartea funciara.

Dupa implinirea termenului de 10 ani dobanditorul, prin uzucapiune, al dreptului de proprietate sau al unor dezmembraminte poate face inscrierea in Cartea funciara, inscriere care este constitutiva a dreptului astfel dobandit.

Uzucapiunea tabulara se refera la dobandirea dreptului de proprietate asupra unui imobil sau ca titular al unui drept real de catre persoana care a fost inscrisa, fara cauza legitima, in Cartea funciara. Conditiile legale, in aceasta situatie sunt ca acela inscris sa fi fost de buna credinta şi sa posede timp de 5 ani dupa momentul inregistrarii iar posesia sa fie utila (neviciata).