Blog pagina 3 - articole Birouri Cadastru

Clasificarea terenurilor

Conform prevederilor legale terenurile de orice fel care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent in baza caror titluri sunt detinute se impart in mai multe categorii in conformitate cu prevederile legale.Detinatorii de terenuri sunt acei titulari ai dreptului de proprietate, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridicem cei care au alte drepturi asupra terenului sau cei care confor

Unitati teritoriale cadastrale

Terenurile intravilane si extravilane se impart la randul lor in mai multe unitati teritoriale cadastrale. Sectorul cadastral este o diviziune cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri,etc.)care nu sufera modificari curente. Sectorul cadastral grupeaza mai multe bunuri imobile sau corpuri de propietate alipite. Denumire

Planuri si harti cadastrale

Inainte de debutarea lucrarilor de cadastru general, OJCGC este obligat sa faca analiza si pregatirea intregii documentatii topografice si cadastrale existente pe unitatea administrativ teritoriala. Criteriile de baza pentru analizarea continutului planurilor si hartilor cadastrale existente in vederea utilizarii lor la introducerea si intretinerea cadastrului general intr-un teritoriu administra

Dispozitii tranzitorii in legea cadastrului si publicitatii imobiliare

Art. 58. - (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afecta

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE) Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original; Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mo

Pagina