Cadastru si intabulare

Cadastru si intabulare

Cadastru si Intabulare  Cadastrul reprezinta evidenta tehnica, juridica si economica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Esentele reprezentative ale cadastrului sunt imobilul si proprietarul. Dezvoltand cele trei tipuri de evidenta: evidenta tehnica se realizeaza prin interemdiul desenul si a reprezentarii, pe baza masuratorilor a pozitiei configuratiei si a marimii parcelelor si constructiilor. Evidenta economica vizeaza elementele care sunt necesare in vederea stabilirii valorii de impozitare a imobilelor. Evidenta juridica se realizeaza prin stabilirea proprietarului prin baza actului de proprietate si inscrierea/intabularea in cartea funciara. Va recomandam cele mai bune cabinete de cadastru si intabulare.

  Cartea funciara este un registru public. Acesta include date reale si legale despre proprietatile si proprietarii dintr-o anumita zona. Cadastrul si cartea funciara se realizeaza numai de catre experti autorizati aflati sub supravegherea stricta a Agentiei Nationale de Cadastru si Inregistrare Funciara. Registrul cadastral de publicitate imobiliara este alcatuit din carti funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati. Obiectele fundamentale al sistemului de cadastru sunt: imobilul- fiind terenul format din o singura sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinand unuia sai mai multor prorpietari si fiind identificabil printr-un numar cadastral unic si proprietarul. In cartea funciara se mai trec si alte raporturi juridica, drepturi personale, limitari, litigii sau interdictii.

Cadastrul se poate realiza prin doua modalitati:

Cadastru general – masurarea tuturor imobilelor de pe raza unei unitati administrative teritoriale sau a unui sector cadastral, concomitent cu deschiderea cartilor funciare. Este initiat de catre stat.

Cadastru sporadic- masurarea pe rand a imobilelor, planul cadastral urmand a fi finalizat cand este masurat intreg sectorul cadastral. Este initiata de prorprietar, pe cheltuiala acestuia.

Intabularea inseamna inscrierea in cartea funciara prin care se instituie, se impovareaza cu ipoteci, se stinge un drept real. Orice intabulare a unui contract vanzare-cumparare trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare. Nu inseamna neaparat ca deschiderea cartii funciare trebuie sa fie conditionata de o vanzare, dar in majoritatea cazurilor asa se intampla. Drepturile reale care pot fi intabulate (inscrise) in cartea funciara sunt: dreptul de proprietate; de uzufruct; de uz; de superficie; de abitatie; de administrare; de servitute; de concesiune; de folosinta; drepturi reale de garantie. Procedura de intabulare a unui imobil (constructie, teren sau partament) este de mai multe tipuri:

-intabularea dupa incheierea unei tranzactii imobiliare – vanzare, donatie, partaj, schmb etc. Se face prin intermediul notariatului, avand documentatia cadastrala realizata si sa fie intabulat in cartea funciara. Contrar, daca nu le detine, pana la momentul tranzactiei, proprietarul trebuie sa fac demersurile necesare pentru intocmirea unul plan cadastral si intabularea in cartea funciara. Dupa incheierea contractului de vanzare sau al altui tip de act, notarul este obligt sa ceara din oficiu intabularea in cartea funciara, spre exemplu, in cazul unei vanzari, dreptul de proprietate se va intabula pe numele noului proprietar.

-prima intabulare in cartea funciara adreseaza lipsa documentatiilor necesare, nu are cadastru realizat si nici nu a fost inscris in cartea funciara. In acest sens, trebuie, intai, sa se adreseze unui expert cadastrist, iar apoi, dupa finalizarea primei faze, se poate solicita si intabularea imobilului la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.