Despre Cadastru si Intabulare

Despre Cadastru si Intabulare

CADASTRU SI INTABULARE

 

Cadastrul și intabularea sunt două concepte importante în domeniul imobiliar. Cadastrul reprezintă sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării. Întabularea este operațiunea prin care se înscrie în cartea funciară un drept real, un drept de creanță sau o sarcină imobiliară.

1_5_450_01

Importanța cadastrului

Cadastrul are o importanță majoră pentru economia și societatea românească. Printre beneficiile cadastrului se numără:

 • Creșterea siguranței juridice a proprietăților imobiliare. Cadastrul oferă o evidență clară și exactă a tuturor imobilelor din țară, ceea ce contribuie la creșterea siguranței juridice a acestora.
 • Furnizarea de informații utile pentru dezvoltarea economică. Cadastrul furnizează informații importante pentru planificarea urbană și dezvoltarea economică.
 • Îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor. Cadastrul facilitează colectarea taxelor și impozitelor pe proprietăți imobiliare.

Importanța intabularii

Întabularea are o importanță majoră pentru titularul dreptului real, dreptului de creanță sau al sarcinii imobiliare înscrise în cartea funciară. Printre beneficiile intabularii se numără:

 • Protecția față de terți. Întabularea conferă titularului dreptului o prezumție de existență și valabilitate a dreptului său. Aceasta înseamnă că, în cazul unei dispute, titularul dreptului înscris în cartea funciară va fi considerat proprietarul imobilului, până la proba contrarie.
 • Posibilitatea de a face uz de drept. Întabularea conferă titularului dreptului posibilitatea de a face uz de acesta, cum ar fi de a vinde, a dona sau a ipoteca imobilul.
 • Obligativitatea intabularii pentru anumite drepturi. Întabularea este obligatorie pentru anumite drepturi, cum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de servitute, dreptul de ipotecă. În cazul acestor drepturi, întabularea este o condiție pentru opozabilitatea lor față de terți.

Efectele intabularii

Întabularea are o serie de efecte juridice, dintre care cele mai importante sunt:

 • Întreabă dreptul înscris în cartea funciară împotriva oricărei persoane, cu excepția cazului în care se dovedește că titularul dreptului nu avea cunoștință de înscrierea inițială. Acest efect conferă titularului dreptului o protecție sporită față de terți.
 • Constituie o prezumție de existență și valabilitate a dreptului înscris. Această prezumție este răsturnabilă, dar impune terțului care contestă existența sau valabilitatea dreptului înscris o probă mai mare decât în cazul în care dreptul nu ar fi fost înscris în cartea funciară.
 • Conferă dreptul de a solicita executarea silită a obligațiilor stabilite în favoarea titularului dreptului. Acest efect este important în cazul în care titularul dreptului are o creanță asupra unui terț care deține un imobil.

Impactul asupra mediului economic

Cadastrul și intabularea au un impact pozitiv asupra mediului economic, contribuind la:

 • Reducerea costurilor tranzacțiilor imobiliare: Cadastrul și intabularea facilitează tranzacțiile imobiliare, ceea ce poate duce la reducerea costurilor acestora.
 • Creșterea gradului de lichiditate al pieței imobiliare: Cadastrul și intabularea contribuie la creșterea gradului de lichiditate al pieței imobiliare, ceea ce înseamnă că imobilele pot fi vândute sau cumpărate mai ușor și mai rapid.
 • Promovarea investițiilor străine: Cadastrul și intabularea oferă un cadru sigur și transparent pentru investițiile străine în domeniul imobiliar.

Concluzie

Cadastrul și intabularea sunt sisteme importante pentru o economie eficientă și dezvoltată. Acestea contribuie la asigurarea siguranței juridice, a eficienței administrației publice și a promovării investițiilor.