ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
 4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in "intravilanul nou") - in original;
 5. Cererea de solicitare informatii si conventie;
 6. Cererea de receptie si înscriere;
 7. Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
 8. Declaratia la legea 677;
 9. Adeverinta de rol de la primaria UAT - ului in care se ala imobilul;
 10. Certificat fiscal.
 • * Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON, iar termenul de solutionare va fi fi de 21 zile lucratoare.
 • ** Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120RON x5 (taxa in regim de urgenta), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60x5 RON, iar termenul de solutionare va fi de 5 zile lucratoare.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN 

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), care sa contina valoarea de impozitare a constructiilor - in original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
 3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;
 4. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
 5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
 6. Certificat de casatorie;
 7. Adeverinta de rol de la Primarie in care sa fie specificate suprafetele gasite la masuratoare a constructiilor, cat si materialele din care sunt realizate si anul construirii.
 • * Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 ron.