Birouri Cadastru Odorheiu Secuiesc

GEOTOP SRL

Birouri Cadastru Odorheiu Secuiesc reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Odorheiu Secuiesc: GEOTOP SRL.

GEOTOP a fost înfiinţat în 1991 de Prof. Dr. Gherasim Márton. Experienţa sa în domeniul geodeziei, fotogrammetriei, si nu în ultimul rând a progrãmarii, a polarizat specialisti tineri cu spirit antreprenorial creându-se o echipa de dezvoltare software dinamicã, încã de la începuturile activitaţii firmei. În paralel cu aceasta, GEOTOP a executat lucrãri de cadastru general si de specialitate cu staţii totale si tehnologia GNSS, înglobând aceastã experienţã în programele dezvoltate. La acestea s-au adãugat în ultimii ani elaborarea de proiecte GIS pentru administrarea informaţiilor cu referinţã spaţialã din diferite domenii şi comercializarea de echipamente geodezice. 

Lucrãri de cadastru
   Geotop executã lucrãri de cadastru general si imobiliar-edilitar în orase si teritorii administrative din diferite regiuni ale ţãrii. Echipele de teren sunt formate din tineri specialisti care au experienţã în realizarea lucrãrilor de teren. Dotarea lor include autoturisme de teren, staţii totale Sokkia si echipamente GNSS SPNA (Spectra Precision/Nikon/Ashtech) de ultimã generaţie. Lucrãrile de acelasi caracter se executã pe baza unor standarde comune privind numerotarea si codificarea punctelor, distribuţia straturilor si prelucrarea informaţiilor alfanumerice. Prelucrarea la birou a informaţiilor rezultate din mãsurãtori topografice sau din scanarea planurilor existente se efectueazã cu exploatarea din plin a funcţionalitãţii softurilor în colaborare apropiatã cu Departamentul Software.

Proiecte GIS
   Derularea proiectelor GIS este o sarcinã complexã compusã din mai multe faze: documentarea, concepţia si întocmirea proiectului, culegerea si validarea datelor, asamblarea informaţiilor, crearea aplicaţiilor software, testarea, predarea în exploatare si instruirea personalului. Printre proiectele GIS în derulare sau finalizate de GEOTOP se numãrã Sistemul Informaţional de Administrare a Municipiului Timisoara (TimSig), Sistem Informaţional Imobilar-Edilitar şi Banca de Date Urbanã realizat în numeroase oraşe din ţarã, Sisteme Informaţinalã de Administrare de nivel judeţean, proiecte Natura2000.
   În prezent, colectivul de dezvoltare, teren, culegere/conversie date formeazã o echipa al cãrui efort depus în sensul folosirii unei tehnologii comune, verificate în situaţii reale pentru fiecare tip de lucrare sau proiect, are ca rezultat perfecţionarea produselor software si a tehnologiilor puse la dispoziţia tuturor specialistilor.

Echipamente geodezice
   Geotop este reprezentant autorizat pe teritoriul României al Echipamentelor geodezice Spectra Precision/Nikon/Ashtech, ca şi a echipamentelor IT de teren Handheld. Astfel suntem în mãsurã sã oferim tehnolgii complete în cadrul oricãrui proiect care implicã crearea şi administrarea informaţiilor cu referinţã spaţialã.

Servicii

 • Proiectare şi executare lucrãri de cadastru, geodezie, topografie cu statii totale si GPS

  - crearea de reţele geodezice locale
  - îndesiri sau extinderi de reţele geodezice locale
  - executare lucrãri de cadastru general
  - lucrãri de cadastru Imobiliar-Edilitar
  - lucrãri de cadastru de specialitate

 • Proiectare de sisteme GIS pe orice platformã software, cu utilizarea tehnologiei Internet, pentru utlizatori din categoriile

  - primãrii, administraţii locale
  - regii edilitare
  - regii de distribuţie naţionalã a energiei, petrolului sau a gazelor naturale
  - ferme agricole
  - firme cu acoperire naţionalã a distribuţiei mãrfii
  - bãnci

 • Proiectare şi generare bãnci de date urbane

  - proiectarea şi realizarea bazelor de date cu referinţa geograficã în sistemele MS-Access, Oracle, Informix etc.
  - culegere/conversie de date şi validarea acestora în vederea introducerii în baza de date
  - introducerea atributelor în baze de date

 • Creare software GIS şi de prelucrare a mãsurãtorilor

  - creare de aplicaţii specializate 
  - perfecţionarea continuã a sistemelor de programe proprii MapSys şi TopoSys
  - creare de programe utilitare, drivere pentru diferite tipuri de staţii totale

 • Creare de aplicaţii GIS specializate în domeniile

  - cadastru general
  - cadastru urban imobiliar-edilitar
  - cadastre de specialitate (forestier, agricol, ape, cãi ferate, petrol, gaze naturale, etc)
  - taxe şi impozite locale
  - carte funciarã
  - notariate

 • Scolarizare, instruire de specialitate în domeniile

  - utilizarea sistemelor de programe MapSys şi TopoSys
  - culegerea şi validarea datelor
  - crearea planului digital
  - generarea bãncilor de date
  - generarea datelor cu referinţã spaţialã
  - sisteme GIS cadastrale
  - utilizarea staţiilor totale şi GPS