Birouri Cadastru Vaslui

Cadastru Topografie Vaslui

Birouri Cadastru Vaslui reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Vaslui: Cadastru Topografie Vaslui.

SERVICII IN DOMENIUL CADASTRULUI

 • Documentatii pentru inscrirea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate:
  • Intabulare terenuri
  • Intabulare terenuri si constructii
  • Intabulare apartamente
  • Intabulare obiective industriale si civile
  • Dezmembrare, comasare, parcelare terenuri intravilane/extravilane
  • Dezmembrare de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize (apartamentare)
  • Alipire/Comasare a 2 sau mai multe imobile
 • Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajarii teritoriului, delimitarea unitatilor-administrativ teritoriale
 • Executarea masuratorilor necesare realizarii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate
 • Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii
 • Executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare întocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica
 • Trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor
 • Intocmirea planurilor de amplasament si delimitare
 • Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate pentru retele edilitare locale
 • Intocmirea planurilor parcelare
 • Executarea lucrarilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevazuti de legea fondului funciar
 • Studii topografice - Planuri de situatie pentru orice tip de terenuri ( sunt premergatoare studiilor de fezabilitate )
 • Studii topografice pentru orice tip de terenuri si orice tip de lucrare ( modernizare /reabilitare drumuri , parcuri eoliene, amplasare retele edilitare, amplasare constructii civil/industriale etc.)
 • Documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare (P.A.C)
 • Proiecte de urbanism de detaliu ( P.U.D.)
 • Proiecte de urbanism zonal ( P.U.Z)
 • Proiecte de urbanism general (P.U.G)
 • Proiecte de urbanism de obtinere a Certificatului de urbanism (C.U.)
 • Documentatii pentru scoaterea din sau reintroducerea in circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan
 • Lucrari de cadastru general si de specialitate dupa caz
 • Planuri de amplasament pentru platforme industriale / retele edilitare
 • Relevee constructii , apartamente civile si industriale
 • Actualizari , rectificari de cadastru, modificarea limitelor de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului
 • Intabulare constructii noi – inscriere constructie noua in Cartea Funciara

 

SERVICII IN DOMENIUL TOPOGRAFIEI

 • Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei topografice de sprijin si ridicare (planimetric si altimetric)
 • Efectuarea ridicarilor topografice la diversi parametri de precizie
 • Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate
 • Intocmirea planului analogic si digital
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D
 • Intocmirea profilelor longitudinale ale cailor de comunicatie
 • Intocmirea profilelor transversale ale cailor de comunicatie.
 • Proiectarea si executia retelei de trasare (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei de urmarire (planimetric si altimetric)
 • Trasarea axelor constructiilor
 • Trasarea punctelor caracteristice ale constructiilor
 • Trasarea punctelor de detaliu ale constructiilor
 • Trasarea verticalei la nivelele superioare ale constructiilor
 • Trasarea verticalei in groapa de fundare
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare
 • Calculul terasamentelor
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
 • Supravegherea versantilor si monitorizarea alunecarilor de teren
 • Proiectarea si realizarea retelelor de îndesire pentru lucrari de specialitate
 • Lucrari de topografie inginereasca specifice pentru construirea sau urmarirea in timp a constructiilor industriale si/sau civile: Tasari, deplasari 3D
 • Trasari de cote dupa proiect etc.
 • Lucrari topografice pentru delimitarea organizarii de santier, trasarea axelor principale si secundare ale constructiilor
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura ( drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, electricitate, etc.)
 • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri pentru diverse santiere
 • Nivelment de joasa si inalta precizie
 • Consultanta de specilitate
 • Asistenta topografica de santier ( constructii/reabilitari drumuri, constructii civile, industriale, hidrotehnice si agricole )
 • Asistenta de specialitate in proiecte de Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala
 • Asistenta de specialitate in santiere navale
 • Asistenta de specialitate pentru studii speologice
 • Asistenta de specialitate in santiere arheologice
 • Profile longitudinale si transversale
 • Determinari GPS

Galerie foto