Birouri Cadastru Urziceni

Cadastru Topografie Urziceni

Birouri Cadastru Urziceni reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Urziceni: Cadastru Topografie Urziceni.

 • oferim servicii de topografie, cadastru, geodezie și GIS
 • Proiectele noastre sunt realizate de ingineri geodezi autorizați cu o experiență ce acoperă toate tipurile de lucrări în domeniul măsurătorilor terestre
 • Calitatea lucrărilor, promptitudinea și atenția acordată cerințelor tale sunt regulile după care funcționăm
 • Cu sediul în municipiul Urziceni, vă oferim serviciile noastre în domeniul cadastrului si topografiei în Bucureşti, Ilfov şi Ialomița
 • Te invităm să descoperi avantajele ofertei Mitcad

Servicii

 • Lucrări de cadastru și întabulare pentru obținerea numărului cadastral și înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară (apartamente, vile, spații comerciale, terenuri aflate în intravilan sau terenuri extravilane agricole, păduri, bălți și lacuri)
 • Dezmembrări, alipiri, comasări, parcelări, actualizări cu construcții, documentații pentru descrierea dezmembrămintelor (uz, uzufruct, superficie, servitute și abitație) dreptului de proprietate
 • Lucrări de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar, edilitar, apelor, căilor de comunicații (drumuri, căi ferate)
 • Acte necesare pentru apartamente:
 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vânzare-Cumpărare, Proces verbal de Predare-Primire, Sentința Civilă, Certificat de Moștenitor, etc.) – în două copii din care una legalizată
 • Certificat Fiscal, cu specificația pentru Cadastru și Întabulare obținut de la primărie – în original
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – în două copii (xerox)
 • Cerere tip completată și semnată de proprietar – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Declarație privind limitele proprietății pentru care se execută dosarul de cadastru și întabulare – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Cerere de înregistrare în Cartea Funciară – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Dacă este cazul:
 • Contract de împrumut – copie legalizată
 • Adeverință de achitare integrală – copie legalizată
 • Declarație notarială – dacă actul de proprietate nu a fost transcris
 • Acte necesare pentru terenuri intravilane și extravilane:
 • Actele de proprietate ale imobilului (Titlu de proprietate, Contract de Vânzare-Cumpărare, Sentința Civilă, Certificat de Moștenitor, etc.) – în două copii din care una legalizată
 • Certificat Fiscal, cu specificația pentru Cadastru și Întabulare obținut de la primărie – în original
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – în două copii (xerox)
 • Cerere tip completată și semnată de proprietar – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Declarație privind limitele proprietății pentru care se execută dosarul de cadastru și întabulare – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Cerere de înregistrare în Cartea Funciară – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Anexele 5 si 6 de la primărie (sunt necesare doar pentru terenurile cu construcție)
 • Acte necesare pentru actualizarea cadastrului cu case/construcții noi:
 • Actele de proprietate ale imobilului (Titlu de proprietate, Contract de Vânzare-Cumpărare, Sentința Civilă, Certificat de Moștenitor,etc.) – în două copii din care una legalizată
 • Certificat Fiscal, cu specificația pentru Cadastru și Întabulare și având încrisă valoarea construcției, obținut de la primărie – în original
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – în două copii (xerox)
 • Cerere tip completată și semnată de proprietar – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Declarație privind limitele proprietății pentru care se execută dosarul de cadastru și întabulare – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Cerere de înregistrare în Cartea Funciară – pusă la dispoziție de expert cadastru
 • Certificat de urbanism – copie legalizată
 • Autorizație de construire – copie legalizată
 • Proces verbal de recepție a lucrărilor – copie legalizată
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc