Birouri Cadastru Tulcea

Cadastru Topografie Tulcea

Birouri Cadastru Tulcea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Tulcea: Cadastru Topografie Tulcea.


Cadastru | Topografie | Intabulari Tulcea

Despre Noi

Biroul are ca si activitate principala prestarea de servicii topo-geodezice si cadastrale fiind autorizata in acest domeniu. Aparatura folosita este de ultima generatie, aceasta reflectandu-se in calitatea lucrarilor efectuate.

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

cadastru terenuri constructii tulcea

Intabulare terenuri, intabulare constructii, actualizari date cadastrale referitoare la terenuri si constructii, planuri parcelare pe suprafete mari s foarte mari (pste 500 ha), modificari limite imobil, modificari suprafete ale imobilelor, alipiri, dezlipiri, apartamentari, exproprieri, batimetrie, etc

Intabularea si cadastrul sunt necesare pentru actele notariale atunci cand dorim sa intrainam imobilul, dorim sa-l ipotecam, dar si cand se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Costul intocmirii cadastrului si intabularii se imparte in comisionul perceput de firma care intocmeste documentatia necesara si taxa perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Despre Noi

CADASTRU

 • Relevee apartamente, sedii administrative, spatii comerciale, hale industriale
 • Documentatii de prima inregistrare in cartea funciara a terenurilor aflate in intravilanul sau extravilanul localitatilor
 • Dezmembrari / alipiri ale imobilelor
 • Inscrierea constructiilor noi in cartea funciara
 • Planuri parcelare
 • Documentatii de scoatere sau reintroducere in circuitul agricol
 • Proiectarea si realizarea lucrarilor de cadastru general
 • Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat , potrivit legii
 • Executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica
 • Executarea lucrarilor topografice necesare punerii in posesie a titularilor prevazuti de legile fondului funciar

TOPOGRAFIE INGINEREASCA

 • Trasari si verificari de axe de constructii
 • Calcule volumetrice de umpluturi sau sapaturi
 • Profile transversale si longitudinale ale reteleor edilitare si a cailor de comunicatii terestre si fluviale (lucrari de batimetrie)
 • Verificarea in timp a comportarii constructiilor
 • Planuri de situatie (PUG, PUZ, PUD, etc) la scarile solicitate de catre beneficiar

SERVICII DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

 • Autostrazi, drumuri europene, nationale, judetene, comunale, strazi, alei, aceese
 • Drumuri in ansambluri rezidentiale
 • Drumuri private
 • Amenajari stradale
 • Proiectare marcaje, indicatoare si elemente semnalizatoare
 • Drumuri industriale
 • Amenajari parcari
 • Amenajari incinte
 • Instalatii electrice, termice, gaze, alimentari cu apa, canalizari

CONSULTANTA SI SERVICII CONEXE

 • Consultanta pentru executarea proiectelor de drumuri
 • Studii de fezabilitate
 • Proiecte tehnice
 • Detalii de executie
 • Devize ale lucrarilor
 • Evaluarea financiara a lucrarilor de drumuri in conformitate cu o antemasuratoare
 • Eventuale situatii de lucrari necesare pe parcursul executiei
 • Instalatii electrice, termice, gaze, alimentari cu apa, canalizari

GEODEZIE

 • proiectarea,executarea si completarea retelelor geodezice de referinta
 • proiectarea si realizarea lucrarilor de fotogrammetrie
 • proiectarea si realizarea retelelor de sprijin pentru lucrarile de specialitate

CARTOGRAFIE

 • realizarea si actualizarea hartilor
 • prelucrarea in format digital si analog a datelor furnizate de catre echipele de teren 

GIS

 • Efectuarea masuratorilor pe sol si pe apa si prelucrarea acestora in sisteme informatioanale geografice
 • Lucrarile topografice si de intabulare sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc