Birouri Cadastru Poiana Teiului

Cadastru Topografie Poiana Teiului

Birouri Cadastru Poiana Teiului reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Poiana Teiului: Cadastru Topografie Poiana Teiului.

CARTEA FUNCIARA - Generalitati:

In principiu, cartea funciara ca sistem de publicitate reala este un ansamblu de documente in care se descriu imobilele si se precizeaza situatia lor juridica. Conform legii, sistemul se intemeiaza pe evidenta cadastrului general si are ca obiect inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceiasi localitate.

Carte funciara propiu-zisa, respectiv coala sau foaia de C.F., are ca obiect trei categorii de inscrieri, fiecare cu regim juridic specific privind:

corpul de proprietate sau corpul funciar, ca entitate de referinta preluat din cadastrul general;
drepturile reale imobiliare, corespunzatoare corpului de proprietate;
actele, faptele juridice, drepturile de creanta sau alte raporturi juridice legate de imobilele ce fac parte din corpul de proprietate.
CADASTRU: In ţara noastră, conform Legii Cadastrului şi Publicităţii imobiliare (Legea nr.7/1996), s-a adoptat următoarea definiţie: „Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii ţări, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, prin care se realizează identificarea. înregistrarea şi reprezentarea lor în registre, pe hărţi şi planuri cadastrale.”.

Importanţa cadastrului general constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziţie, mărime, folosinţă, proprietar), necesare în toate ramurile economiei naţionale. În acelaşi timp, cadastrul este, pentru economia de piaţă, un instrument deosebit de important, pentru că furnizează documentele ce dau siguranţă tranzacţiilor care au loc pe piaţa bunurilor imobile.

TOPOGRAFIA: Ştiinţă care se ocupă cu tehnica măsurătorilor şi a calculelor unor porţiuni mici ale suprafeţei pământului văzute în plan orizontal, precum şi cu tehnica reprezentării grafice a acestora.

Planurile topografice sunt necesare in principal pentru obtinerea Autorizatiei de Construire in domeniul civil sau industrial.

Servicii

  • DOCUMENTATII CADASTRALE (INTABULARI TERENURI,CONSTRUCTII,APARTAMENTE)
  • PLANURI TOPOGRAFICE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE
  • DEZMEMBRARI / ALIPIRI TERENURI
  • CONSULTANTA DE SPECIALITATE
  • TRASARI TERENURI, CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc