Birouri Cadastru Hunedoara

Cadastru Hunedoara - Eval Cad Proiect

Birouri Cadastru Hunedoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Hunedoara: Cadastru Hunedoara - Eval Cad Proiect.

EVAL CAD PROIECT
Evaluator Proprietati Imobiliare ( EPI) • Expert Judiciar
Cadastru • Topografie • Geodezie • Cartografie • Carte Funciara
0254.262.281 / 0721.260.863

Despre Noi

Suntem o echipa de specialisti, persoane tinere si dinamice dornice sa va asigure servicii de calitate in urmatoarele domenii:

 • Topografie inginereasca
 • Evaluari proprietati imobiliare
 • Cadastru

cadastru topografie deva

Eval Cad Proiect isi desfasoara activitatea in municipiul Deva, si are o experienta de peste 15 ani in domeniul topografiei si cadastrului cailor de comunicatie. Dispunem de echipamente topografice moderne si dotari IT de ultima generatie.

Documentatia cadastrala este necesara pentru: instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire, in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului, si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului. Documentatia de cadastru sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si contine principalele informatii tehnice si juridice legate de un imobil (nr. cadastral, dimensiuni, forma, suprafata, proprietari, sarcini imobil etc.).

masuratori cadastru deva hunedoara

Lucrarile sistematice de cadastru reprezinta:

 • Identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice
 • Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara
 • Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice in legatura cu imobilele, precum si sarcinile care greveaza imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate. 

Intabularea si cadastrul sunt necesare pentru actele notariale atunci cand dorim sa intrainam imobilul, dorim sa-l ipotecam, dar si cand se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

In documentatia cadastrala sunt reprezentate, prin masuratori exacte si topometrice, limitele de proprietate ale imobilului in cauza, vecinatatile, adresa de reperare a imobilului respectiv. Fiecarei documentatii cadastrale i se atribuie un numar cadastral de identificare.Intabulare terenuri, intabulare constructii, actualizari date cadastrale referitoare la terenuri si constructii, planuri parcelare pe suprafete mari, modificari limite imobil, modificari suprafete ale imobilelor, alipiri, dezlipiri, apartamentari, exproprieri, batimetrie, etc.

Servicii

Servicii de Cadastru si Carte Funciara:

 • Cadastru si intabulare apartamente, garsoniere
 • Cadastru si intabulare terenuri intravilane si extravilane
 • Dezmembrare / lotizare parcelare terenuri. Comasare alipire a dreptului de proprietate: terenuri, constructii, imobile.
 • Inscrieri in Cartea Funciara. Extrase de Carte Funciara. Documentatii Cadastrale
 • Cadastru si intabulare constructii comerciale, industriale si rezidentiale
 • Cadastru agricol. Scoatere terenuri din circuitul agricol
 • Obtinerea Ordinului Prefectului. Dosare obtinere numere postale
 • Actualizari de carte funciara
 • Documentatii cadastrale pentru iesirea din indiviziune

Servicii de Topografie - Geodezie:

 • Topografie inginereasca. Asistenta topografica de santier
 • Studii topografice. Documentatii topografice
 • Trasare limite de proprietate. Intarusare limite. Tehnologie GPS
 • Trasare axe, cote, puncte proiecte de constructii civile si industriale
 • Planuri de situatie, docunentatii topo, obtinere autorizatii de construire
 • Planuri de situatie si masuratori topo, avize PUZ, PUG, PUD, PAC
 • Planuri de situatie pentru proiectare si reabilitare retele de utilitati (gaze, apa canal, conducte, telecomunicatii)
 • Documetatii topografice, relevee pentru diverse tipuri de cladiri – constructii executate.

Evaluari proprietati imobiliare 

 • Firma noastra intocmeste prin colaboratorii sai atestati ANEVAR rapoarte de evaluare pentru o gama larga de proprietati imobiliare si bunuri. mobile.

Galerie foto