Birouri Cadastru Draganesti-Olt

Cadastru Topografie Evaluator Draganesti Olt - Tudor Adrian

Birouri Cadastru Draganesti-Olt reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Draganesti-Olt: Cadastru Topografie Evaluator Draganesti Olt - Tudor Adrian .

Ing. Tudor Adrian
CADASTRU  TOPOGRAFIE  GEODEZIE  CARTOGRAFIE
EVALUATOR AUTORIZAT BUNURI IMOBILE
0788.813.959

Program
Luni-Vineri: 09:00 - 17:00

Despre Noi

cadastru-topografie-oltTudor Adrian este persoana autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa execute lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei in categoriile B si C.

Detine calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Executa servicii de masuratori topografice si intocmire documentatii de prima inscriere pentru intabularea imobilelor, actualizarea informatiilor tehnice, dezmembrarea/comasarea, notarea constructiilor noi in cazul imobilelor deja inregistrate in Cartea Funciara (intabulate), atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.

Cadastrul se ocupa cu efectuarea identificarii, masurarii, descrierii si inregistrarii imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a acestora. Cadastrul determina pozitia limitelor imobilelor invecinate, pe baza de masuratori. Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice in legatura cu imobilele.

cadastru masuratori draganesti-oltIn prezent, cadastrul si intabularea nu se pot separa una de alta. Documentatiile cadastrale se inscriu automat in Cartea Funciara.

Lucrarile sistematice de cadastru reprezinta:

 • Identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara;
 • Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare.

topografie-draganesti oltPrin biroul de cadastru si publicitate imobiliara in evidenta caruia se afla unitatea administrativ-teritoriala, OCPI realizeaza deschiderea cartilor funciare si asigura comunicarea documentelor rezultate in urma inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. 

Documentatia cadastrala este necesara pentru: instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire, in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului, si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului. Documentatia de cadastru sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si contine principalele informatii tehnice si juridice legate de un imobil (nr. cadastral, dimensiuni, forma, suprafata, proprietari, sarcini imobil etc.).

Servicii

Servicii de Cadastru

 • Documentatie cadastrala de prima inscriere.
 • Documentatie pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata.
 • Documentatie cadastrala de actualizare informatii tehnice.
 • Documentatie cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara.
 • Documentatie cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului.
 • Documentatie cadastrala de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara.
 • Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinta/destinatia terenului.
 • Documentatie de repozitionare.
 • Documentatie cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil.
 • Documentatie cadastrala de prima inregistrare unitate individuala.
 • Documentatie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara.
 • Documentatie cadastrala de dezlipire/alipire.
 • Documentatie cadastrala de apartamentare.
 • Documentatie cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI.
 • Documentatie cadastrala de reapartamentare a UI.
 • Documentatie cadastrala intocmita pentru receptia planului parcelar si inscriereaimobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Servicii de Topografie

 • Documentatie topografica pentru receptia suportului topografic al PUG.
 • Documentatie pentru receptia suportului topografic al PUZ.
 • Documentatie pentru receptia suportului topografic al PUD.
 • Documentatie anexata la solicitarea receptiei planului topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare.

Servicii de Geodezie

 • Determinarea punctelor de coordonate prin aparatura GPS de inalta precizie.

Lucrari Sistematice de Cadastru

 • Identificarea imobilelor, masurarea, descrierea si inregistrarea lor in documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice.
 • Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara
 • Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare.
 • Lucrarile sistematice de cadastru se pot realiza pentru intreg teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.
 • Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica se poate solicita de catre unitatea administrativ-teritoriala, ori de alta persoana juridica interesata sa realizeze inregistrarea sistematica.

Servicii de Evaluare dupa standardele ANEVAR

 • Rapoarte de evaluare pentru impozitare.
 • Rapoarte de evaluare pentru actualizarea valorilor in situatiile financiare ale institutiilor publice.
 • Rapoarte de evaluare pentru raportare financiara.
 • Rapoarte de evaluare pentru garantii bancare/institutii financiare.
 • Rapoarte de evaluare pentru vanzare/cumparare.
 • Rapoarte de evaluare pentru informarea periodica a clientului asupra valorii de piata.
 • Rapoarte de evaluare in alte scopuri.
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc