Birouri Cadastru Chitila

Cadastru Topografie Chitila

Birouri Cadastru Chitila reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Chitila: Cadastru Topografie Chitila.

Echipa cu experineta in domeniu oferim servicii de Cadastru, Topografie, Geodezie:

 • Cadastru si intabulare terenuri intravilane si extravilane, terenuri cu case ;
 • Relevee apartamente, spatii comerciale, constructii civile si industrial ;
 • Intabulare constructii noi - inscrierea unei constructii noi in Cartea Funciara ;
 • Cadastru in vederea actualizarii in urma procedurilor de demolare a unei constructii ;
 • Dezmembrari de terenuri intravilane si extravilane ;
 • Comasari de terenuri sau parcele ;
 • Planuri de situatie pentru avize PUZ, PUG ;
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de investitii
 • Documetatii topografice - relevee pentru diverse tipuri de cladiri executate ;
 • Planuri Topografice la toate scarile ;
 • Realizarea planurilor topografice de situatie in format analogic si digital ;
 • Asistenta topografica in santiere
 • Trasari limite de proprietate - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate ;
 • Trasari constructii - a punctelor caracteristice viitoarelor constructii .
 • Oferim servicii pentru:
 • Intocmirea documentatiei pentru scoaterea din circuitul agricol a unui teren ;
 • Obtinerea extraselor de carte funciara pentru informare
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc