Birouri Cadastru Carei

Cadastru Topografie Carei

Birouri Cadastru Carei reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Carei: Cadastru Topografie Carei.

Domeniul de activitate al firmei este legata de geodezie, topografie si cadastru, respectiv de proiectare in constructii.

Utilizand tehnologia moderna in masuratori terestre (statii totale, tehnologie GPS, prelucrari date pe retele de calculatoare), in dactilografierea hartilor, in prelucrarea si stocarea bazelor de date, firma noastra elaboreaza proiecte geodezice, de topografie si de cadastru.

Domenii de activitate ale firmei, pe langa topografie si cadastru, sunt si serviciile de proiectare in constructii. Colegii nostrii proiectanti, cu o vasta experienta in domeniu, constituie garantie pentru alegerea celei mai bune solutii in vederea vizualizarea constructiei dorite.

Servicii

Firma noastră îşi desfăşoară activitatea şi în domeniul măsurătorilor geodezice, topografice şi cadastrale.

Având o largă experienţă în topografiei şi cadastru, colegii noştri autorizaţi vă pot proiecta şi executa lucrări de cadastru, geodezie, topografie dispunând de echipamente topografice moderne şi performante ( staţii totale şi GPS).

Lucrările de topografie sau cadastru sunt executate în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând normele emise de A.N.C.P.I.

  • crearea de reţele geodezice locale
  • îndesiri sau extinderi de reţele geodezice locale
  • executarea lucrărilor de cadastru general
  • lucrări de cadastru imobiliar-edilitar
  • lucrări de cadastru de specialitate
  • Ridicări topografice 3D pentru realizarea planurilor topo-cadastrale în vederea întocmirii documentaţiilor P.A.C., P.U.Z., P.U.D.
  • Documentaţii cadastrale de prima înscriere a imobilelelor retrocedate în baza Legiilor Proprietăţii
  • Documentaţii cadastrale de dezlipire, alipire, înscriere construcţii sau de actualizare informaţii privind datele din CF
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc