Birouri Cadastru Campulung

Cadastru Topografie Campulung

Birouri Cadastru Campulung reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Campulung: Cadastru Topografie Campulung.

Servicii profesionale de topografie, cadastru si geodezie Campulung, efectuam orice tip de lucrari in domenlu precum:

 • Consultanta
 • Deterrninare punts GPS
 • AlipIri sl parcelari de terenuri
 • Studio topografic
 • Expertize tehnice
 • Plan de situatie, Plan de amplasament, Plan topografic
 • Profile topografice
 • Apartamentari
 • Masuratori 3D si calcul de volum
 • Intabulare teren sI consfinctie intravilan sl extravilan
 • Documentatii pentru obtinerea certificatulul de urbanism
 • Curbe de nivel
 • Masuratori topograficeReleveu constructie/apartament
 • Trasare/Intarusare teren si constructii
 • Documentatie de actualimre date CF (inscriere geometrie, inscriere adresa, schimb de destinatie, indreptare eroare, modificare suprafata, etc)
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc