Birouri Cadastru Bucuresti-Sector 6

Cadastru Topografie Sector 6

Birouri Cadastru Bucuresti-Sector 6 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Bucuresti-Sector 6: Cadastru Topografie Sector 6.


Topografie si cadastru | Geofizica si geotehnica | Consultanta imobiliara

Executam servicii de masuratori topografice si intocmire documentatii de prima inscriere pentru intabularea imobilelor, actualizarea informatiilor tehnice, dezmembrarea/comasarea, notarea constructiilor noi in cazul imobilelor deja inregistrate in Cartea Funciara (intabulate),atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.

Avem o echipa puternica, formata din tineri bine pregatiti profesional, cu putere de munca si dorinta de perfectionare continua, dar si din specialisti cu experienta variata in lucrari de cadastru si topografie, lucrari de topografie inginereasca (asistenta in lucrari de constructii), ridicari topografice si intocmire plan de situatie 3D/ modelare tridimensionala (balastiere, cariere, statii de betoane etc.).

Firma noastra executa masuratori de specialitate in vederea intocmirii studiilor topografice suport pentru realizarea diferitelor obiective de investitii, studii de prefezabilitate/fezabilitate/proiect tehnic (PT), atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice.

Firma are in dotare o gama variata de echipamente topografice, cele mai multe dintre acestea fiind echipamente noi (ex. 3 GPS-uri, 1 radio extern, 2 statii totale, 5 laptopuri, plotter A0, multifuncionale A3-A4, 2 autovehicule de teren etc.) si software de specialitate (ex. CAD, software prelucrare masuratori, aplicatii personalizate etc.), care ne permite automatizarea unei bune parti a procesului de prelucrare a datelor.

Pentru persoane fizice executam lucrari de cadastru in principal pentru urmatoarele tipuri de imobile: apartament, teren liber de constructii, teren + constructii (intravilan/extravilan) etc.

Pentru persoane juridice executam lucrari de cadastru pentru o mai mare varietate de imobile. Astfel, in plus fata de lucrari de cadastru pentru tipurile de imobile mentionate mai sus, executam si lucrari de cadastru pentru drumuri (ex. prima inregistrare in Cartea Funciara a unor drumuri judetene, comunale, strazi din intravilanul localitatilor etc.), pentru lacuri de acumulare si constructii hidrotehnice speciale aferente (ex. baraje, diguri, pasarele, statii pompare etc.), paduri, parcuri industriale, ansambluri rezidentiale (ex.apartamentari) precum si pentru orice alte tipuri de imobile.

In cadrul companiei am dezvoltat si mentinem un Sistem de Management Integrat certificat pentru activitati de studii geotehnice, geofizice, geodezice si de cadastru, care include:

  • ISO 9001:2008 – sistem de managementul calitatii;
  • ISO 14001:2004 – sistem de management de mediu;
  • SR OHSAS 18001:2008 – sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

Servicii de topografie si cadastru:

  • Servicii de topografie
  • Servicii de cadastru
  • Servicii de topografie inginereasca
  • GIS
  • Servicii de geofizica inginereasca
  • Servicii de realizare studii geotehnice
Partenerii portalului Birouri-Cadastru.ro va ofera servicii complete de cadastru si topografie: intocmire documentatii cadastrale pentru carte funciara, realizarea sau reambularea planurilor topografice, extinderi PUG, delimitari, trasari constructii sau proprietati, relevee, inscrierea in cartea funciara a apartamentelor, inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii, actualizari/rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului, dezmembrari, dezlipiri, parcelari sau lotizari dupa caz de terenuri intravilane si extravilane, dezmembrari (dezlipiri) si apartamentari constructii inclus calcul cote indivize, comasari,alipiri de terenuri, documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, expertize extrajudiciare etc